MERCURY CZ       Special Security Support

Obchod tel:777/099000

Servis
tel:603/410336Aktualizováno:
  23.08.2008
Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vás oslovili k navázání dobré budoucí spolupráce.

      V oblasti ochrany majetku a osob, existuje mnoho firem, které mají různé jméno, velikost, pověst a účtují různou cenu.
Je otázkou, jak naplňují Vaše potřeby a co vlastně za dohodnutou cenu dostáváte, zda nemůžete dostat více. A to je jeden z důvodů, proč jsme zde my.
      V čele firmy stojí lidé se zkušeností jak v ostraze, tak i v souvisejících oborech (požární ochrana, správa majetku, úklid, logistika) a to nám dává možnost navrhovat komplexní řešení s optimalizací nákladů.

Do popředí je vždy kladena otevřená oboustranná komunikace, která probíhá od každodenní informace přes „Měsíční hodnotící zprávy“ , jako osvědčený prvek kontroly. Naše spolupráce většinou začíná zpracováním „Bezpečnostní analýzy“ se závěry ke zvýšení bezpečnostních standardů objektů nebo činností. V dalších krocích je pak řešena další součinnost.

Provádíme celý rozsah činností :
        - strážní a ochranné služby
        - elektronické zabezpečovací systémy
        - transportní služba (ceniny, rizikové přepravy)
        - osobní ochrana
        - jako specialitu nabízíme strážné - zdravotníky, schopné poskytnout odbornou první pomoc (zkouška s certifikátem)

Nejvíce zkušeností jsme získali v návaznosti na procesy logistiky ( příjmy, výdeje,ze skladů a meziskladů, včetně celních řízení ). Na oblast bezprostředně navazují doprovody zásilek větších hodnot a rizikovosti. Neplaťte víc než kolik je nezbytné, zavolejte, my přijedeme a poradíme.

Spokojený zákazník je náš cíl.